“เทวดา คมมีด” ประติมากรรมที่ทำจากมีด 100,000 เล่ม !!!

ประติมากรรมขนาด 27 ฟุตชิ้นนี้มีชื่อว่า “Knife Angle” (เทวดา คมมีด) สร้างจากมีดจำนวนกว่า 100,000 เล่ม ตั้งอยู่ที่จตุรัสทราฟัลการ์ เพื่อเป็นอนุสรน์สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากอาชญกรรมที่เกิดจากมีด ด้วยสโลแกน “Save a Life, Surrender Your Knife”  สร้างโดย British Iron Centre ที่ Oswestry, Shropshire ใช้เวลาในการสร้างประมาณ 2 ปี โดยมีดทั้งหมดได้มาจากการยึดจากการก่อเหตุในที่ต่างๆจากสถานีตำรวจทั้ง 41 แห่งทั้วประเทศ

Cr : businessinsider.com