ถึงคราวที่ “แมลงสาป” จะเป็นฮีโร่ ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ!!! ไปดูคลิปกันครับ

   นักวิทยาศาสตร์มีแผนที่จะใช้ฝูง “หุ่นยนต์แมลงสาป” ในพื้นที่เขตภัยพิบัติ นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย North Carolina State University ได้พัฒนาหุ่นยนต์แมลงสาปให้ทำงานร่วมกับ เซ็นเซอร์ และ โดรน เพื่อนำทางไปในพื้นที่ที่อันตราย ด้วยเทคโนโลยีนี้ เราสามารถควบคุมแมลงสาปให้สำรวจหาผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ที่อันตราย และยากในการเข้าถึงได้ ไปดูแนวคิดนี้จากคลิปกันเลยครับ

Cr : vocativ.com