iBand+ อุปกรณ์ที่จะช่วยคุณควบคุมความฝัน

   Lucid Dream คือการควบคุมความฝัน มีการบอกกล่าวกันมานานแล้วว่า ถ้าเรารู้ตัวว่าเราฝันอยู่เราสามารถที่จะทำอะไรในความฝันของเราก็ได้ (วิธีเช็กว่าเราฝันอยู่หรือเปล่าก็ให้ หยิกแก้ม ไง) เราอาจจะเคยกันมาบ้าง แต่ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ช่วยให้เราควบคุมความฝันได้แล้ว นั้นคือ iBand+

   iBand+ จะมีลักษณะเหมือนที่คาดหัว ที่จะมีตัวเซ็นเซอร์ตรวจการทำงานของสมองว่าคุณอยู่ในช่วงไหนของการนอน การทำงานของมันคือ iBand+ จะ Scan และ วิเคราะห์คลื่นสมอง เมื่อคุณนอนหลับอยู่ในช่วง REM SLEEP (ช่วงที่หลับไม่ลึก มีการกลอกลูกตา) ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดความฝัน iBand+ จะมีเสียงเตือนและกระพริบไฟที่เปลือกตาของคุณ เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังฝันอยู่ โดยไม่ทำให้คุณตื่น เมื่อคุณรู้ตัวแล้วว่าฝันอยู่ จากนั้นก็เอาที่สบายใจเลยครับ  iBand+ ยังช่วยปลุกคุณในตอนเช้าด้วยเสียงที่สดชื่นและแสงของพระอาทิตย์ในตอนเช้า ทั้งคุณยังสามารถวิเคราะห์การนอนของคุณโดยผ่าน App iBand+ สั่งซื้อได้แล้วใน Kickstarter จะครับ

Cr : iBand+