แฟชั่นวัยรุ่นสาวชาวอเมริกันในยุค 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cr : A different type of Art