“แฟชั่นสุดซอย” ของชาวสายโหด ขาฮาร์ดคอร์ คุณละ...กล้าป่าว!!!

เรื่องความเสี่ยง ความอันตราย เป็นของชอบอยู่แล้วของชาวสายโหด ขาฮาร์ดคอร์ ไม่ว่าจะเป็น การสัก การเจาะ การสการ์ การทำเหล่านั้นเหมือนเป็นของเด็กเล่นทันที่เมื่อเทียบกับ “การสักลูกตา”

   แฟชั่นการสักลูกตานี้เริ่มมาจาก ลูน่า ช่างสักสาวชาวอเมริกา โดยขั้นตอนการทำก็ไม่มีอะไรมากก แค่ฉีดสีไปที่เยื้อบุตาชั้นบนสุด ความเข้มของสีก็ขึ้นอยู่กับปริมาณสีที่ฉีดเข้าไป การจะฉีดสีให้เต็มทั้งลูกตาต้องฉีดถึง 4ครั้ง ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเสี่ยง คุณมีสิทธิตาบอดอย่างแน่นอน

Cr : likes.com