สมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแข่ง4 ประเทศ ลุยเปิดศึกแข่ง“ซอฟท์บอลไทยแลนด์โอเพ่น2019” (Softball Thailand Open 2019)

   สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดการแข่งขัน“ซอฟท์บอลไทยแลนด์โอเพ่น 2019” (Softball Thailand Open 2019) โดยมีทีมนักกีฬาซอฟท์บอลจาก 4 ประเทศ คือ ฮ่องกง บรูไนสิงคโปร์ และประเทศไทยที่ร่วมแข่งขันในแมทช์การแข่งขันSoftball Thailand Open 2019 วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2562ที่ สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

   รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมิทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “ซอฟท์บอลไทยแลนด์โอเพ่น 2019” (Softball Thailand Open 2019)โดยมี นายโกศล ยิ้มไพบูลย์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย และนักกีฬาซอฟท์บอลทีมชายและทีมหญิงจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฮ่องกง สิงคโปร์ และบรูไน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

   นายโกศล ยิ้มไพบูลย์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าในฐานะที่สมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนักกีฬา มีจุดมุ่งหมายชัดเจนที่จะพัฒนาศักยภาพนักกีฬา รวมถึงพัฒนาการจัดการแข่งขันซอฟท์บอลไทยไปสู่ระดับสากล ให้มีความสามารถแข่งขันกับนักกีฬานานาชาติได้ และเชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพมีความพร้อมในการลงสนาม การจัดการแข่งขัน“Softball Thailand Open 2019” ในครั้งนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมกับสมาคมซอฟท์บอลนานาชาติเข้าร่วมแข่งขัน4 ประเทศด้วยกัน คือ ไทยฮ่องกง บรูไน และสิงคโปร์ซึ่งสมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันในครั้งนี้ การแข่งขันซอฟท์บอลทุกรายการสมาคมฯ เชื่อว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักกีฬากีฬาซอฟท์บอลไทยอีกด้วยดังนั้น การแข่งขัน “ซอฟท์บอลไทยแลนด์โอเพ่น 2019” (Softball Thailand Open 2019)ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของนักกีฬาซอฟท์บอลไทยได้ร่วมแข่งกับนานาชาติโดยสมาคมฯมุ่งผลักดัน นักกีฬาซอฟท์บอลไทยให้ได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันที่มากขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะการแข่งขันให้แก่นักกีฬาซอฟท์บอลไทยไปด้วยในขณะเดียวกัน และยกระดับการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอลไทยให้ได้มาตรฐานสากลสู่ระดับนานาชาติต่อไป นายโกศล กล่าว

   ทั้งนี้สมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ซอฟท์บอลไทยแลนด์โอเพ่น 2019” (Softball Thailand Open 2019) มุ่งหวังให้การแข่งขันในครั้งนี้เป็นแมทช์ที่ให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาฝึกทักษะกับนักกีฬาต่างประเทศที่มาจาก ฮ่องกง บรูไน และสิงคโปร์ เพื่อสามารถยกระดับการแข่งขันในรายการอื่นๆต่อไป และสมาคมฯจะเดินหน้าพันธกิจด้านให้การสนับสนุนทั้งการจัดการแข่งขันและการฝึกนักกีฬาให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพันธกิจที่สมาคมฯดำเนินการมาตลอดต่อไป

###