ผอ.ปุ๊ ชูบริการ ตรวจรับรองอัญมณี มีมาตรฐานต้องที่ GIT

   นางดวงกมล เจียมบุตร หรือ ปุ๊ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GITกล่าวว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ GIT ชูบริการตรวจรับรองที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมยกระดับบุคคลากรและการเป็นผู้ตรวจรับรองสู่มาตรฐาน ISO 17020 และ 17024  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งในต่างประเทศการมีมาตรฐานรองรับเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นแนวโน้มที่ผู้บริโภคเรียกหายิ่งสินค้ามีราคาสูง ใบรับรองที่ได้มาตรฐานยิ่งมีความสำคัญ

   สถาบันรณรงค์โครงการซื้อด้วยความมั่นใจผ่านใบรับรอง GIT เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะการซื้อ-ขายทาง on line ซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ GIT แนะให้ผู้บริโภคศึกษาก่อนซื้อพร้อมดูใบรับรอง ป้องกันโฆษณาเกินจริง ก่อนตัดสินใจ ซื้อใช้ใบรับรองหรือใบ certificateเข้ามาช่วยในการตัดสินใจของผู้ซื้อได้ โดยเพียง คลิ๊กเข้าไปที่สัญลักษณ์ QR Code ก็จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีหรือเครื่องประดับชิ้นนั้นๆข้อเท็จจริงจากใบ certificateจะช่วยให้การตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น ไม่เฉพาะแต่การออกใบรับรองให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้า GIT ยังให้การรับรองอัญมณีและเครื่องประดับกับบุคคลทั่วไป เช่นการนำมรดกที่เป็นเครื่องประดับ หรือ ทองราคาแพงๆมาตรวจสอบ

   ในแต่ละปี ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับทำรายได้ให้ประเทศปีละล้านล้านบาท นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของประเทศ ความเชื่อมั่นจึงมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โครงการซื้อด้วยความมั่นใจผ่านใบรับรอง GIT - Buy with Confidentจึงเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

 

#เชื่อปุ๊#เชื่อGIT

###