ชวนสัมผัส “ท่องเที่ยวเมืองสนุก ณ สุขสยาม” พาคนกรุงไปรู้จักเมืองแห่งอารยธรรมลุ่มน้ำโขงครบทุกประสบการณ์

   กลุ่มเมืองสนุก ผนึกกำลังจัดงาน “ท่องเที่ยวเมืองสนุก ณ สุขสยาม”ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ยกระดับผลิตภัณฑ์เด่นสู่สากล นำภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมาให้ชาวเมืองได้ร่วมสัมผัส ชม ชิม ช้อป พร้อมพบไฮไลท์เนื้อโคขุนเกรดพรีเมียม วันที่ 2-6 กรกฎาคม นี้ ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยามกรุงเทพมหานคร

   นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หรือกลุ่มจังหวัดสนุก ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกันจัดงาน“ท่องเที่ยวเมืองสนุก ณ สุขสยาม”ภายใต้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน และริมแม่น้ำโขง วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ ไทญ้อ ผู้ไท ไทโส้ ไทกะเลิง ไทข่า ไทแสกไทลาวคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งมีวิถีชีวิตที่งดงามวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายบนวิถีแห่งลุ่มน้ำโขงโดยนำมาจัดแสดงเพื่อให้ชาวกรุงและนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศได้สัมผัสครบทุกประสบการณ์

   ขณะเดียวกันภายในงานยังได้มีการจัดมหกรรมโคเนื้อโคขุนหนองสูง มุกดาหารสนับสนุนโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร และมีการจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งการสาธิตการปรุงเมนูเนื้อโคขุนมุกดาหารจากเชฟมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายตลาดเนื้อโคขุนคุณภาพพรีเมียมของประเทศไทย สร้างการรับรู้การเลี้ยงโคขุนและการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีสมาชิกเลี้ยงโคขุนที่เพียงพอต่อการขยายการตลาด ตลอดจนเนื้อโคขุนคุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาโคขุนแก่บุคคลทั่วไปที่เข้าชมงาน เพื่อให้ผู้เข้าชมงาน นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเกิดการเจรจาทางการค้าทั้งในระดับภูมิภาค ประชาคมอาเซียนและระดับสากล อันจะส่งผลให้เกิดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโคเนื้อโคขุนครบวงจร ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้บริโภคถึงความปลอดภัยจากโคเนื้อโคขุน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดมุกดาหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยและร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลตลอดงาน

   ด้านนางสาวจารุภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวพิ่มเติมว่า กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงศิลปวัฒธรรมอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดและคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมาให้ชาวเมืองได้ชม ช้อปกันอย่างจุใจ อาทิ เนื้อโคขุนมุกดาหาร, ผ้าหมักโคลน, งานฝีมือจากต้นกก, ผ้าย้อมมูลควาย, ข้าวฮางงอก เป็นต้น มาจำหน่ายในราคาย่อมเยาตลอดทั้ง 5 วัน พร้อมสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย อาทิ ปราง ปรางทิพย์ แชมป์เดอะแมสลายไทย,แมงปอ ชลธิชา, กานดา อาร์สยาม, เกตจิณภัคและร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลตลอดงานติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่ facebook : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร และ facebook : Starvingtimeเรื่องกินเรื่องใหญ่

   พบกันงาน “ท่องเที่ยวเมืองสนุก ณ สุขสยาม” ตั้งแต่วันที่ 2-6 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา10.00-22.00 นณ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยามกรุงเทพมหานคร

###