ติดตามชมรายการ PathumThani Market 4.0 เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก

ตอนที่ 4 ตลาดตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ (ตลาดต้องชม/ตลาดติดดาว)

จำหน่ายสินค้าดี คุณภาพดี ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน

ภายใต้ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี 

ติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัล

###