ม.บูรพา เปิดประตูแดนตะวันออกจัดเวที“WISDOM OF THE EAST” ผสานภูมิปัญญาและงานวิจัย สู่ผลงานเอกลักษณ์ใหม่แห่งภาคตะวันออก

   กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดประตูสู่แดนตะวันออกครั้งใหญ่ ผ่านนิทรรศการ WISDOM OF THE EAST เวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก จัดเต็มผลงานนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ผ้าจกไทยวน, ผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก, กี่ไฮบริด, PRIMA Metal Clay, นวัตกรรมสิ่งทอชุมชนบ้านปึก จังหวัดชลบุรี พร้อมกางพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ผ่านเวทีการอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการเสริมด้วยการแสดงดนตรี และCreative Market เสิร์ฟความรู้ความบันเทิงตลอดงาน ณ โซน A ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

   รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า “ดินแดนภาคตะวันออกถือเป็นพื้นที่สำคัญของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตผู้คนท้องถิ่นได้สะท้อนวิถีชีวิตของพวกเขาออกมาในรูปแบบภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ามากมาย เป็นแนวคิดให้คนรุ่นหลังได้นำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับชุมชนโดยในปัจจุบัน กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคตะวันออก หยิบเอาผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นมาวิจัยต่อยอดภูมิปัญญา และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ เกิดเป็นผลงานที่ทันสมัย แต่ยังคงกลิ่นอายอัตลักษณ์ท้องถิ่นไว้ครบถ้วนและที่สำคัญกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมฯ ยังได้นำผลงานทั้งหมดมาจัดแสดงในนิทรรศการ WISDOM OF THE EASTเพื่อเป็นการแสดงเอกลักษณ์แห่งภาคตะวันออก สู่เวทีระดับประเทศ”

   นิทรรศการ WISDOM OF THE EASTเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ จากงานวิจัยภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกโดยภายในงานจะเปิดตัวงานวิจัยนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าจกไทยวน นวัตกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายใน  ด้วยนวัตกรรมขึ้นรูปผ้าจากแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียว, นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก, การออกแบบและพัฒนากี่ไฮบริดต่อยอดภูมิปัญญา และยกระดับคุณภาพผ้าทอแห่งภาคตะวันออก, PRIMA Metal Clayเครื่องประดับผงโลหะขึ้นรูปด้วยมือ

   และไฮไลท์ของงาน สินค้าแฟชั่นจากนวัตกรรมสิ่งทอชุมชนบ้านปึก จังหวัดชลบุรี จากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและชุมชน ผสมผสานเทคนิคการตัดเย็บขั้นสูง แปรเปลี่ยนเป็นสินค้าแฟชั่นสำเร็จรูปที่มีความทันสมัย คงอัตลักษณ์แห่งท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างลงตัว โดยผลงานทั้งหมดจะนำเสนอผ่านแฟชั่นฟลอร์

   รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิชกล่าวต่อว่า “การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นเสน่ห์และเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาภาคตะวันออกแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและชุมชน ที่ร่วมมือกันยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กลายเป็นผลงานระดับประเทศ ซึ่งภายในงานยังเป็นเสมือนพื้นที่สำคัญ ให้บรรดานิสิต, นักศึกษา, นักวิชาการ และผู้ที่สนใจในงานผลิตภัณฑ์ ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน ผ่านเวทีการอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการที่จัดขึ้นตลอดทั้งงานอีกด้วย”

   ตลอดระยะเวลา 2 วัน นิทรรศการ WISDOM OF THE EASTอัดแน่นไปด้วยความรู้และความบันเทิง อาทิ การอบรมกิจกรรมสร้างสรรค์,เวทีเวิร์คช้อปและสาธิตผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย, การแสดงดนตรี, เวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์จากนักวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออก รวมถึง ตลาดCreative Market ของนิสิต-นักศึกษา, ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน,วิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP สุดครีเอท

   “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาภาคตะวันออกในงานครั้งนี้ เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนางานวิจัย, งานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมโดยภารกิจนี้ได้สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง แน่นอนว่าผลสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นผลงานสำคัญ ย้ำให้เรามุ่งมั่นพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่เวทีใหญ่ เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์และสีสันแห่งแดนตะวันออก ให้เป็นที่รู้จักในสายตาโลกต่อไป” รศ.ดร.จิตติมา เจริญพานิชกล่าวทิ้งท้าย

   งานนิทรรศการ WISDOM OF THE EASTจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ โซน A ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัย หรือต้องการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถติดต่อ-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง “กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา” เว็บไซต์ http://research.buu.ac.th/และ http://www.buu.ac.th/หรือเฟซบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/BUUresearch/

###