จีเอ็ม ประเทศไทยรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

   ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย ในจังหวัดระยองได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ซ้าย)ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่นายอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิต บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา)พิธีมอบรางวัลนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

   นายอำนาจ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จีเอ็ม ประเทศไทยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีเอ็มที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศูนย์การผลิตจีเอ็มประเทศไทยในจังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และเครื่องยนต์ในระดับภูมิภาคที่ได้รับรางวัลมากมายโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน และการจัดการความปลอดภัย”

   ทั้งนี้ จีเอ็ม ประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 สถานประกอบการในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในประเภทดังกล่าวและเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทรถยนต์ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในปี 2561

# # #