ประกาศผล งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42

   สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ผู้จัด “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2561 ประกาศผลการตัดสินการประกวดประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (รถที่ผลิตจนถึงปี 1904) / ไม่มีรถเข้าประกวด

----

 

ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (คศ.1905-1918) / ไม่มีรถเข้าประกวด

----

 

ประเภทรถโบราณ (คศ.1919-1930) รางวัลที่ 1 ได้แก่ AUSTIN 7 ปี 1929 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

 

ประเภทรถก่อนสงคราม (คศ.1931-1945) รางวัลที่ 1 ได้แก่ MG TA ปี 1936 บางกอก รัษฐปานะ

 

ประเภทรถหลังสงคราม (คศ.1946-1960) รางวัลที่ 1 ได้แก่ PORSCHE 356A ปี 1958 สุรพันธ์ จรรยงพันธ์

 

ประเภทรถคลาสสิค (คศ.1961-1970) รางวัลที่ 1 ได้แก่ MERCEDES-BENZ 600 LIMOUSINE ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง

 

ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (คศ.1971-ปัจจุบัน-30 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ DAIMLER COUPE ปี 1977 ณภัสป์ชัย น้อยเพิ่มพูล

 

ประเภทรถที่มีคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ MERCEDES-BENZ 600 LIMOUSINE ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง

 


   นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลประกวด รถจำลอง รถดัดแปลง รถประดิษฐ์พิเศษ รถโฟล์คสวาเกน รถอเมริกัน รถแจกวาร์-เดมเลอร์ รถมีนี และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

   ส่วนรางวัลราชินีแห่งความสง่างาม (CONCOURS D'ELEGANCE - กงกูรส์ เดเลอกองศ์) ซึ่งคัดเลือกจากสุภาพสตรีที่มาร่วมงานเลี้ยงประกาศผลคืนวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้แก่ ประไพศรี ปภัสร์พงษ์

   สามารถติดตามผลการประกวด “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42” เพิ่มเติมได้ที่ www.vintagecarclub.or.th และ www.facebook.com/VintageCarClub

----------------------------------------------------------

 

 

สรุปรางวัล “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42”

 

ประเภทรถรุ่นบรรพบุรุษ (รถที่ผลิตจนถึงปี 1904) / ไม่มีรถเข้าประกวด

 

ประเภทรถรุ่นผ่านศึก (คศ. 1905 - 1918) / ไม่มีรถเข้าประกวด

 

ประเภทรถโบราณ (คศ.1919 – 1930)

 

รางวัลที่ 1 Austin 7 ปี 1929 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

 

รางวัลที่ 2 Austin 7 Saloon ปี 1933 วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์

 

รางวัลที่ 3 Austin 7 ปี 1929 วิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์

 

 

ประเภทรถก่อนสงคราม (คศ.1931-1945)

 

รางวัลที่ 1 MG TA ปี 1936 บางกอก รัษฐปานะ

 

รางวัลที่ 2 Austin 7 (Open Road Tourer) ปี 1936 นารา รัษฐปานะ

 

รางวัลที่ 3 Austin Big 8 ปี 1937 วิรุฬห์ ปริวุฒิพงษ์

 

 

 

ประเภทรถหลังสงคราม (คศ.1946 – 1960)

 

รางวัลที่ 1 Porsche 356A ปี 1958 สุรพันธ์ จรรยงพันธ์

 

รางวัลที่ 2 Mercedes-Benz 190 ปี 1958 กันธิชา ฉิมศิริ

 

รางวัลที่ 3 BMW 503 Coupe ปี 1956 ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

 

 

ประเภทรถคลาสสิค (คศ.1961 - 1970)

 

รางวัลที่ 1 Mercedes-Benz 600 Limousine ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง

 

รางวัลที่ 2 Mercedes-Benz 230 SL pagoda ปี 1967 รังษี เวคะวนิชย์

 

รางวัลที่ 3 Volvo 122S ปี 1967 พิพัฒน์พล น้อยบุญสุกกุล

 

 

 

ประเภทรถคลาสสิคร่วมสมัย (คศ.1971 - ปัจจุบัน - 30 ปี)

 

รางวัลที่ 1 Daimler Coupe ปี 1977 ณภัสป์ชัย น้อยเพิ่มพูล

 

รางวัลที่ 2 Citroen GS 1220 ปี 1977 ณภัสป์ชัย น้อยเพิ่มพูล

 

รางวัลที่ 3 Fiat X1/9 ปี 1980 ลภน โมกขสมิต

 

 

 

ประเภทรถจำลอง, รถดัดแปลง และรถประดิษฐ์พิเศษ

 

(รถจำลอง) รางวัลที่ 1 Porsche 356 Speedster ปี 1958 อัครพัจน์ ตั้งตรงจิตร

 

(รถดัดแปลง) รางวัลที่ 1 Buick Truck ปี 1950 อิทธิพร พยัคฆันตร

 

(รถประดิษฐ์พิเศษ) รางวัลที่ 1 Opel “Doctor’s Car” ปี 1909 Ton Hillebrand

 

 

ประเภทรถโฟล์คสวาเกน

 

รางวัลที่ 1 Volkswagen T1 Camper Westfalia ปี 1967 พรสถิตย์ นฤนาถวานิช

 

รางวัลที่ 2 Volkswagen Karmann Ghia ปี 1965 วงศ์ศิริ จายนียโยธิน

 

 

 

ประเภทรถแจกวาร์ และเดมเลอร์

 

รางวัลที่ 1 Jaguar XJ6L ปี 1975 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง

 

รางวัลที่ 2 Daimler Double Six ปี 1974 ณวรา จันทรัตน์

 

รางวัลที่ 3 Jaguar XJC ปี 1977 ฟ้าสาง ปริวุฒิพงศ์

 

 

ประเภทรถมีนี

 

รางวัลที่ 1 Austin Mini ปี 1960 เจริญ เลิศอัครธร

 

รางวัลที่ 2 Austin Mini ปี 1959 ภุชชงค์ วงษ์โต

 

รางวัลที่ 3 Morris Mini Minor ปี 1963 สุรศักดิ์ กลมเกลียว

 

 

รถบูรณะใหม่ยอดเยี่ยม

 

Mercedes-Benz 190 ปี 1958 กันธิชา ฉิมศิริ

 

 

รถที่มีคะแนนรวมสูงสุด

 

Mercedes-Benz 600 Limousine ปี 1966 วีระชัย ศรีวงศ์ทอง

 

 

รางวัลงานสียอดเยี่ยม

 

Chevrolet Corvette ปี 1980 Dean Giliard

 

 

เจ้าของรถที่มีความพยายามยอดเยี่ยม

 

Chevrolet Truck ปี 1947 อัษฎาวุธ พุ่มประยูร

 

 

ประเภทรถอเมริกัน / ไม่มีรถได้รับรางวัล

 

 

รถสภาพเดิมยอดเยี่ยม / ไม่มีรถได้รับรางวัล