เด็กไทยสุดเจ๋งคว้า 8 เหรียญทอง ASMO International 2018 และ ASMOPSS 2018 ASMO THAI ขอเชิญนักเรียนลงสนามแข่งขันประจำปี 2019

   จบลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันทางการศึกษาของ 2 เวทีใหญ่อย่าง ASMO International 2018 (Asian Science and Maths Olympiad International 2018) การแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่ ประเทศมาเลเซีย และ ASMOPSS 2018 (Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary Schools) การแข่งขันที่ส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนซึมซับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อายุยังน้อย พร้อมสร้างเสริมพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแถบเอเชียในแวดวงการศึกษาโดยเฉพาะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเด็กไทยโชว์ศักยภาพ คว้ารางวัลจากทั้ง 2 เวทีกลับบ้านอย่างสมศักดิ์ศรี

โดยนักเรียนผู้คว้ารางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่

   - เด็กหญิงรวิสรา โชคดีพาณิชย์ จาก โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

   - เด็กชายธนลภย์ พรามคุ้ม จาก โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี


   รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

   - เด็กชายภูตะวัน พลานุภาพ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

   รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

   - เด็กหญิงชนิศา พร้อมพัฒนภักดี จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม


สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ASMOPSS 2018

   รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่

   - เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

   รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่

   - เด็กชายถิรภัทร กิจวีรกุล (เป๋า) อายุ 12 ปี ป.6 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

   รางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

   - เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ (อิม) อายุ 13 ปี ม.1 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

   รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่

   - เด็กชายเจตนิพัทธ์ แสงสุรศักดิ์ (เจต) อายุ 15 ปี ม.3 จากโรงเรียนระยองวิทยาคม

นับเป็นความสำเร็จทางการศึกษาอีกขั้น สำหรับปีนี้ ASMO THAI ขอเชิญชวนนักเรียนผู้สนใจสมัครสอบ โครงการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แอสโม ไทย ประจำปี 2562 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครเดือนพฤษภาคม 2562 นี้เป็นต้นไป และจะเปิดสอบในเดือนสิงหาคม 2562 สนใจศึกษาข้อมูลที่ได้ www.asmo2u.com และ www.facebook.com/ASMOTHAI

###