ชื่นชมด้วยภาษากาย เทคนิคง่ายๆ เพื่อสานความสัมพันธ์ในครอบครัว

   สัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัวคือกุญแจสำคัญสู่สุขภาพจิตที่แข็งแรงและพฤติกรรมที่เหมาะสมของลูกน้อย บ้านไหนที่สมาชิกภายในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือผู้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็ก แสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดีต่อเด็ก ย่อมสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจ ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี เติบโตอย่างมั่นใจ มองโลกในแง่บวก และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

   การใช้ภาษากาย โดยเฉพาะ “การกอด” เป็นวิธีง่ายๆ ที่พ่อแม่สามารถสื่อสารความห่วงใยไปสู่ลูกน้อย และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสัมพันธภาพและความผูกพันแน่นแฟ้นภายในครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ บ้าน พบว่าการแสดงความชื่นชมหรือความรักผ่านทางภาษากายเริ่มน้อยลง  ด้วยภาระหน้าที่ของพ่อแม่ และวัยของลูกที่เปลี่ยนไป

   โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี (United for Healthier Kids) โดยบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน แนะนำเทคนิคง่ายๆ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กวัย 3-5 ปี เพื่อเป็นรากฐานไปสู่พฤติกรรมด้านโภชนาการที่เหมาะสม ด้วยการสื่อสารเชิงบวกผ่านภาษากาย เช่น การกอดสัมผัส หอมแก้ม ลูบหัว ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเฟซบุ๊ก United for Healthier Kids TH พบว่าการชื่นชมลูกด้วยภาษากาย เช่น การกอดหอมลูก เป็นวิธีการให้รางวัลและสร้างกำลังใจให้กับลูกได้ดียิ่งกว่าการให้สิ่งของใดๆ     

   โดยสัมพันธภาพอันดีภายในครอบครัวสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการสื่อสารเชิงบวกผ่านคำพูดและภาษากายที่แสดงถึงความเอาใจใส่และผูกพันใกล้ชิดจนทำให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางใจ การกอดยังเป็นการกระตุ้นสัมผัสที่จำเป็นต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก ช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข ออกซิทอกซิน (oxytocin) ทำให้รู้สึกอบอุ่นและเป็นสุข และลดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดความเครียด

   นางกนกทิพย์ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แนะนำว่า “ในบางครอบครัว เมื่อลูกๆ ก้าวสู่วัยเข้าโรงเรียน พ่อแม่อาจเริ่มห่างเหินจากการสัมผัสกอดหอมลูก จึงอาจต้องมีเทคนิคในการเริ่มต้นกอด เช่น เปลี่ยนมาใช้การกอดเป็นรางวัลเพื่อสร้างกำลังใจให้ลูกเมื่อเห็นว่าลูกทำดีและเหมาะสม เช่น ทานผักได้เองโดยไม่ต้องสั่ง หรือช่วยทำงานบ้าน รวมถึงกอดสัมผัสลูกให้มากขึ้นเมื่อลูกต้องการกำลังใจหรือเมื่อทำผิด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกว่าพ่อแม่รับรู้ เข้าใจ และพร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อให้ลูกได้ลองปรับมาทำพฤติกรรมที่เหมาะสม สำหรับเด็กแล้ว การกอดสัมผัสแสดงความรักจากพ่อแม่เป็นรางวัลที่มีค่ามากกว่าของเล่นเสริมพัฒนาการราคาแพง”   

   ไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากการกอด การที่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุในบ้านโอบกอดแสดงความรักกับหลานเป็นประจำยังช่วยบรรเทาความรู้สึกอ้างว้างภายในจิตใจของผู้สูงอายุได้อีกด้วย งานวิจัยระบุว่าการกอดทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น มีความกระตือรือร้น กระปรี้กระเปร่า ลดอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลลงได้เป็นอย่างดี

   การโอบกอดสัมผัสทางกายมีประโยชน์มากมายเช่นนี้ บ้านไหนที่ไม่ค่อยได้โอบกอดหอมแก้มกัน ทางโครงการฯ ขอ เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองและทุกคนในครอบครัวใช้โอกาสเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการหันมาโอบกอดสัมผัสทางกายมากขึ้น เพื่อสัมพันธภาพที่ดีภายในบ้านและพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่สดใสของเด็กๆ ในความดูแล       

   ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี” (United for Healthier Kids) ผ่าน Facebook.com/U4HKThailand หรือ ค้นหา United for Healthier Kids TH บน Facebook หรือ คลิก http://bit.ly/U4HKPageTR  

###