ผลงานวิจัยพฤติกรรมก่อนการตัดสินใจซื้อรถยนต์ “Drive to Decide”

งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ของคนไทยพบว่า8 ใน10 (84%) ตัดสินใจซื้อรถยนต์โดยไม่มีการทดลองขับจริงหลังรับชมวิดีโอแบบ360 องศา

   งานวิจัยในหัวข้อ“Drive to Decide” โดยความร่วมมือระหว่างGoogle และTNS แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ซับซ้อนของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์โดยได้สัมภาษณ์ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งเพศชายและเพศหญิงจำนวนทั้งสิ้น518 รายที่มีการซื้อรถยนต์ในช่วง12 เดือนที่ผ่านมา

   ผู้บริโภคไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยช่องทางการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายทำให้ผู้บริโภคมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับรถยนต์ที่ต้องการจะซื้อก่อนเข้าไปที่โชว์รูม  (ตัวแทนจำหน่าย)

 

ผลการวิจัยที่ค้นพบมีดังนี้:

   - การตัดสินใจซื้อรถยนต์เปรียบเสมือนหนทางที่ยาวไกลและไม่แน่นอน คนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ2 เดือนในการพิจารณาข้อมูลเพื่อเลือกซื้อรถยนต์คันใหม่

   - ผู้บริโภคไทยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นต่างๆในช่วงการหาข้อมูล โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยพิจารณาแบรนด์รถยนต์ที่สนใจ2.4 แบรนด์ก่อนทำการตัดสินใจแต่74% เริ่มต้นหาข้อมูลโดยที่ยังไม่มีตัวเลือกที่แน่นอนไว้ในใจถือเป็นข่าวดีสำหรับนักการตลาดที่ต้องการสร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภค

   - เสิร์ชเอนจินมีอิทธิพลมากที่สุด กว่า9 ใน10 (96%) ของผู้ซื้อรถยนต์พบว่าเสิร์ชเอนจินเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในทุกขั้นตอนของการศึกษาหาข้อมูล

   - วิดีโอมีบทบาทในการเลือกแบรนด์ด้วยเช่นกัน 9 ใน10 (88%) กล่าวว่าพวกเขามักชมวิดีโอออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ87% กล่าวว่าวิดีโอออนไลน์ทำให้พวกเขาพบรถรุ่นใหม่ที่ไม่เคยคิดจะซื้อมาก่อนและเกือบครึ่งหนึ่ง(49%) กล่าวว่าพวกเขารับชมวิดีโอออนไลน์เกี่ยวกับรถยนต์ก่อนที่จะเข้าไปสอบถามกับตัวแทนจำหน่าย

   - วิดีโอแบบ360 องศาสามารถใช้แทนการทดลองขับจริงได้ 8 ใน10 (84%) กล่าวว่าวิดีโอแบบ360 องศาสามารถโน้มน้าวให้พวกเขาตัดสินใจซื้อรถยนต์โดยไม่ต้องทดลองขับจริง

 

งานวิจัยนี้มีความหมายอย่างไรต่อนักการตลาด:

   งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่านักการตลาดควรเข้าหาผู้บริโภคตั้งแต่ในช่วงการเริ่มต้นหาข้อมูลไปจนถึงเวลาของการตัดสินใจแบรนด์ที่เริ่มต้นได้ดีไม่เพียงเเต่เข้าถึงผู้บริโภคแต่ต้องนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ตั้งแต่วินาทีเเรก

 

   ภูมิภัส ฉัตรแก้ว ผู้จัดการกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ Google ประเทศไทยกล่าวว่า “งานวิจัยชิ้นใหม่นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีมากเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของคนไทยในปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลา2 เดือนที่จะซื้อรถใหม่สื่อออนไลน์มีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากคนไทยมากกว่า9 ใน10 (96%) ใช้เสิร์ชเอนจินในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์ รายละเอียด และแม้กระทั่งตัวแทนจำหน่าย มันแปลกใจที่ว่าไม่ใช่แค่เสิร์ชเอนจินที่มีผลในการตัดสินใจของผู้บริโภคเกือบ 9 ใน10 (88%) ของผู้ที่ซื้อรถกล่าวว่าวิดีโอออนไลน์ก็มีผลในการเลือกแบรนด์ด้วยเช่นกัน”

 

   ศรุต   อิงคะวัต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฟอร์ดประเทศไทย กล่าวว่า “ฟอร์ดสร้างความความเเตกต่างในการเข้าถึงผู้บริโภคในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีการแข่งขันสูงด้วยกลยุทธ์ “Digital First” โดยสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านทางสื่อดิจิทัล การโฆษณาของเราสร้างขึ้นจากพื้นฐานการวิเคราะห์ที่มั่นคงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคไม่เพียงแค่รู้จักแต่ยังเข้าถึงฟอร์ดด้วยการทำงานร่วมกับ Youtube มีผลอย่างมากในการสร้างการรับรู้แบรนด์และการเติบโตของธุรกิจของเรา เราไม่เพียงแต่ก้าวข้ามปีที่ท้าทายในการทำยอดขายรถแต่เรายังมีประสิทธิภาพที่สูงและพัฒนามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ใหญ่รายอื่นๆ”