พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ผลึกพลัง กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. และเอ็มเทค จัดงาน ‘การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10’ เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันระดับโลก

   ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยาวชนไทย จัดงาน ‘การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10’ (RDC 2017) รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ ‘รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร’ ที่รวมสุดยอดเยาวชนจากมหาวิทยาลัยใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศมาร่วมพิสูจน์ความเป็นหนึ่ง 

  โดยทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ได้แก่ ทีมฝนหลวง ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ ศิลารักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายธัญญรัตน์ หงษ์คงคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นางสาวฐิติมา สุขจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายมาซูวัน ดือเระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายสุทิวัส ญาณชโลทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-19 สิงหาคมนี้ โดยมีประเทศที่เข้าร่วม คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ อียิปต์ เม็กซิโก และไทย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณ ลาน ชั้น 1 ศูนย์การพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PantipPratunam