Rinser แปรงสีฟันน้ำพุบ้วนปากสุดเจ๋ง

   แปรงสีฟันน้ำพุบ้วนปากสุดเจ๋งนี้มีชื่อว่า Rinserพัฒนาโดย Amron Experimentalความเจ๋งของแปรงสีฟันอันนี้คือ โดยปกติเวลาที่เราเปิดก๊อกน้ำเพื่อที่จะบ้วนปาก น้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกส่วนมากจะอยู่ต่ำเกินไป ทำให้เราบ้วนปากไม่สะดวก แต่แปรงสีฟันอันนี้จะช่วยให้เราบ้วนปากได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น โดยการนำแปรงสีฟันอันนี้ไปรองรับน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำ จากนั้นแรงดันน้ำที่เข้าไปในด้ามแปรงสีฟันจะพลักให้น้ำพุ่งออกมาเหมือนน้ำพุเล็ก ๆ จากเครื่องกดน้ำ ทำให้เราสามารถบ้วนปากได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถเปลี่ยนหัวแปรงได้อีกด้วย

Cr : Amron Experimental