Monkey เหมียวแวมไพร์ ที่มีผู้ติดตามกว่า 24,000 คน

   Nicole Rienzie เจ้าของของเจ้าเหมียว เธอเก็บมันมาเลี้ยงเมื่อ 6 ปีก่อน จากเหตุการณ์ที่เธอเกือบจะขับรถทับมัน เมื่อตอนที่มันยังเป็นแค่ลูกแมว ก่อนหน้านั้นเธอพึ่งจะเสียคุณพ่อและเพื่อนสนิทไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เธอเชื่อว่าพ่อของเธอส่งเจ้า Monkey มาเป็นเทพคุ้มครองตัวเธอ

   ตอนแรกเธอตั้งชื่อมันว่า “Sergio” หลังจากเลี้ยงมันไม่นาน มันก็เริ่มกระโดด ปีบ เหวี่ยงตัวไปมา และซนอย่างมาก หลังจากนั้นเธอก็เปลี่ยนชื่อมันเป็น “Monkey” ที่แปลว่า “ลิง” จากนั้นประมาณ 1 ปี เขี้ยวของมันก็เรื่มงอกออกมา ปัจจุบันเจ้า Monkey ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และกิจกรรมล่าสุดของมันคือการ “กินกระดาษทิชชู่” OMG

Cr : huffingtonpost.com