คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน Asia Automotive Award ประจำปี 2024

กรุงเทพฯ - วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 - บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)โดยคุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ สายการผลิตได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินในงานประกาศรางวัล Asia Automotive Award ประจำปี 2024 ซึ่งนับเป็นเกียรติยศและเป็นการยืนยันถึงความเชี่ยวชาญและความสำเร็จในวงการยานยนต์บนเวทีระดับนานาชาติ

   บทบาทสำคัญของคณะกรรมการในแต่ละปีก็เพื่อให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจว่าการมอบรางวัล Asia Automotive Award 2024 นี้จะเป็นไปด้วยโปร่งใส จากการตัดสินร่วมกันของคณะกรรมการอันทรงเกียรติอย่างเข้มงวด และยึดมั่นในหลักการตัดสินที่เป็นกลางถูกต้องและยุติธรรม ต่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล รวมถึงยังเป็นการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้พัฒนายิ่งขึ้น

   สำหรับรางวัล Asia Automotive Award (AAA) เป็นงานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีนวัตกรรมที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย การคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละปีนั้นมีการประเมินอย่างละเอียดและเข้มงวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศและเพื่อสร้างเวทีในการประกาศเกียรติคุณและยอมรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์

   ในปี 2023 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย นิตยสารXO Autosportจากความสำเร็จอันโดดเด่น และมีผู้ติดตามมากกว่า 1.7 ล้านคน ข้อมูลที่เผยแพร่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของเอเชีย ด้วยผลงานโดดเด่นทั้งมีนวัตกรรมควบคู่ ไปกับกลยุทธ์ในการปรับตัว เปลี่ยนแปลงไปตามสถาณการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีซึ่งทำให้สามารถคว้ารางวัล Asia Automotive Award  ในสาขา AUTOMOTIVE SOCIAL MEDIA INFLUENCER AWARD 2023 ที่ผ่านมา

   ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนาจะมีบทบาทในการประเมินและพิจารณาผลงานของผู้เข้าชิงรางวัลจากหลายประเทศ โดยเน้นที่การมีนวัตกรรม คุณภาพ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินมีความเป็นธรรมและโปร่งใสมากที่สุดถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้แทนของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ก้าวไปมีส่วนร่วมในเวทีระดับนานาชาติส่วนรางวัลAsia Automotive Award ประจำปี 2024แต่ละสาขาในปีนี้ ผลจะออกมาอย่างไร คอยติดตามได้ที่ www.asiaautomotiveawards.com หรือ ที่เว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารของ GRANDPRIXGROUP ต่อไป

###