กรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ“หมวดอักษร 1ขข” ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 สามารถลงทะเบียนได้ที่ทางเว็บไซต์ www.Tabienrod.com หรือที่บูธประชาสัมพันธ์กรมการขนส่งทางบก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

   วันนี้ (7 กันยายน 2566) เวลา 18.00 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรมการขนส่งทางบกจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประมูลทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน “หมวดอักษรพิเศษ 1ขข” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ขุมทรัพย์เศรษฐี ของดีมหานคร” โดยภายในงานมีการประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ“หมวดอักษร 1ขข” พร้อมด้วยศิลปิน ดารา นักแสดง เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขมงคล รวมถึงนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดัง พร้อมมาให้คำปรึกษาดวงชะตาแบบใกล้ชิด

   นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน “หมวดอักษร 1ขข” ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมาตุลี ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (GPS) กรมการขนส่งทางบก เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และนำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้าง ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ในการประมูลครั้งนี้คาดว่าหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ “1ขข 1111” ซึ่งคาดว่าจะมียอดรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร 1ขข ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

   ความพิเศษในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร 1ขข มาในคอนเซ็ปต์ “ขุมทรัพย์เศรษฐี ของดีมหานคร” โดยในความหมายของศาสตร์ตัวเลข เป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยเลข 1 ซึ่งเป็นเลขของความเป็นผู้นำ อีกทั้งหมวดอักษรยังเป็นหมวด ขข ซึ่งเป็นอักษรที่มีความหมายพ้องเสียงคำว่า “ขอ” จะช่วยในเรื่องการขอพร ขอโชคลาภ ขอความสำเร็จ ขอสิ่งที่ปรารถนา และอีกความหมายหนึ่งคือคำว่า “ตะขอ” เพื่อนำไปเก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ ทั้งด้านการลงทุนหรือผลผลิตกำไรที่งอกเงย เมื่อมีเลขหนึ่งและหมวดคู่อักษรรวมกันเป็น 1 ขข จะหมายถึงการเป็นที่หนึ่งในการขอความสำเร็จเป็นคนแรกในเรื่องต่าง ๆ และการขอในสิ่งที่ต้องการจะได้ผลลัพธ์แบบทวีคูณ 1ขข จึงเป็นหมวดหมายเลขทะเบียนรถที่ช่วยเสริมมงคลในเรื่องต่าง ๆ ทั้งโชคลาภและการงาน

   รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ที่บูธประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว หรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.Tabienrod.com รวมถึงสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบไปด้วย ใบลงทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หลักฐานการชำระเงิน และหน้าบัญชีธนาคาร โดยช่องทางการประมูลมีด้วยกัน 3 ช่องทาง คือ 1. ทางวาจาในห้องประมูล ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (GPS) กรมการขนส่งทางบก 2. ทางอินเทอร์เน็ต www.Tabienrod.com 3. ทางโทรศัพท์ สามารถติดตามรายละเอียดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร 1ขข เพิ่มเติมได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888

###