GIT ร่วมจัดงาน ICA Congress 2019 ตอกย้ำศักยภาพไทยขึ้นฮับการค้าอัญมณีโลก

   สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมกับ The International Colored Gemstone Association (ICA) จัดงาน ICA Congress 2019 ในกรุงเทพ ตอกย้ำการเป็นฮับการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

   นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นสินค้าสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศได้สูงเป็นอันดับ 3ในบรรดาสินค้าส่งออกทั้งหมด เมื่อรวมกับมูลค่าการค้าภายในประเทศด้วยแล้ว ก่อให้เกิดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึงปีละเกือบ 1 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 6% ของจีดีพี อีกทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างแรงงานกว่า 7 แสนคน ตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับราวอันดับที่ 14 ของโลก สำหรับในปี 2562  ในช่วงเดือนมกราคม- กรกฎาคม 2562 ไทยส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย (รวมทองคำ) ด้วยมูลค่า 9,025.29 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.26 ของสินค้าส่งออกโดยรวม เติบโตสูงขึ้น 29.29 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีมูลค่า 6,980.70  ล้านเหรียญสหรัฐ

   ในครั้งนี้ ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม The 19th ICA Congress ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ของไทยที่ได้ดำเนินการจัดงาน โดยเราเคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัด ICA Congress มาแล้ว 2 ครั้ง คือ ในปี 1987 และ ปี 2004  ซึ่งถือว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่มีจำนวนครั้งในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมที่มากที่สุดโดยงานครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562  ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดของการจัดงาน “Ruby: Eternal love” โดยมีเป้าหมายให้การประชุมครั้งนี้ เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการด้านพลอยสีจากทั่วทุกมุมของโลก เพื่อให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะพลอยทับทิมและ/หรือพลอยชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพทางการตลาด การทำเหมืองและเทคโนโลยี การออกแบบ การวิเคราะห์/ตรวจสอบและการออกใบรับรองคุณภาพพลอย แนวโน้มการค้าพลอยสี รวมถึงประเด็นด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภคในปัจจุบัน

   สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน The 19th ICA Congress  โดยมี ICA Thailand และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ร่วมดำเนินงาน และมีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ เป็นผู้สนับสนุน  

   นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เสริมว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีชื่อเสียงโดดเด่นด้านพลอยสี ช่างฝีมือไทยมีความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานที่งดงาม และเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบอัญมณีตั้งแต่ต้นน้ำ –ปลายน้ำ อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านวัตถุดิบ แหล่งอัญมณี รวมถึงการวิเคราะห์ตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และในฐานะที่ประเทศไทย โดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้า อัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก Thailand as The World’s Gems & Jewelry Trading Hub ได้อย่างยั่งยืน

###