นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าว พิธีมอบรางวัลรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

   นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานแถลงข่าว พิธีมอบรางวัลรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (The Prime Minister’s Industry Award 2019) ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน2562 เวลา10.00-10.30 น. ณ ห้องอก.1 ชั้น 2 อาคาร สปอ. กระทรวงอุตสาหกรรม

###