GIT คัดเลือก 8 สุดยอดแบบวาดผลงานการออกแบบเครื่องประดับจากทั่วโลกเข้าชิงรางวัลรวมกว่าหนึ่งล้านบาท พร้อมเฟ้นหาสุดยอดฝีมือช่างเจียระไน เสริมศักยภาพนักออกแบบและช่างเจียระไนไทยสู่ระดับสากล

   กรุงเทพฯ 19 สิงหาคม 2562 : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือ GIT จัดงานตัดสินรอบคัดเลือกแบบวาดเครื่องประดับ ในโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 13  (GIT’s World Jewelry Design Awards 2019) พร้อมตัดสินผลการประกวดพลอยเจียระไน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท หรือ 35,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดสามารถของนักออกแบบ และช่างเจียระไนพลอยรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ ตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการในปัจจุบัน

   นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบัน เผยว่า โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ   "Blue by Day, Green By Evening, Red by Night” เน้นการออกแบบเครื่องประดับที่มีอัญมณีสีแดง สีน้ำเงิน และสีเขียวเป็นองค์ประกอบหลักในชิ้นงาน อีกทั้งยังได้จัดการประกวดพลอยเจียระไนสำหรับช่างเจียระไนพลอยในจังหวัดจันทบุรี และช่างเจียระไนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเจียระไน รวมถึงช่างเจียระไน ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่วงการมาตรฐานระดับโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาทหรือ 35,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ โดยครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับจำนวนมากถึง 660 ผลงานจากทั่วโลกเป็นผลงานจากนักออกแบบชาวไทยจำนวน557ผลงานและต่างชาติ 103 ผลงานโดยมาจาก 14 ประเทศทั่วโลก

นางสุพัตรา ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

 

นางสิริพร ภาณุพงศ์ อดีตอัครรราชทูต ณ กรุงเวียนนา รองประธานกรรมการสำนักกฎหมาย Royal Law

 

หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

 

ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวศมาส รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

นายสุริยนต์ ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด

 

   สำหรับการตัดสินแบบวาดในรอบนี้สถาบันได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านร่วมในการตัดสินได้แก่ นางสุพัตรา ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, นางสิริพร ภาณุพงศ์ อดีตอัครรราชทูต ณ กรุงเวียนนา รองประธานกรรมการสำนักกฎหมาย Royal Law, หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ, ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวศมาส รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และนายสุริยนต์ ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด

   กรรมการได้ทำการคัดเลือก 30 ผลงานออกแบบ โดยจะพิจารณาแบบวาดเครื่องประดับที่ใช้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่พลอยทับทิม หรือพลอยไพลิน หรือพลอยเนื้ออ่อนในเฉดสีที่ใกล้เคียง 15 ผลงาน และประเภทพลอยสีเขียว โดยคัดเลือกแบบวาดเครื่องประดับที่ใช้พลอยเพอริโด หรือพลอยเฉดสีใกล้เคียง จำนวน 15 ผลงาน ในท้ายสุดจะคัดเลือกประเภทละ 4 ชิ้นงาน ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละประเภทรวมเป็น 8 ชิ้นงานไปผลิตเป็นเครื่องประดับจริง เพื่อตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โดยมีรายชื่อดังนี้

ผลงานการประกวดประเภทพลอยสีแดงและน้ำเงิน
1.นางสาว อาทิตยา ผลสุข ชื่อผลงาน Blue Deco
2.นางสาวWansaPhaerakkakit ชื่อผลงาน The Blue Macaw
3.นาย จิรวัฒน์ สมเสนาะ ชื่อผลงาน .The power of gems
4.นาย Sippakorn Oudkom ชื่อผลงาน Rose in the Night

ผลงานการประกวดประเภทพลอยสีเขียว
1 นายชาญชัย ดวงระหว้า ชื่อผลงาน Bamboo
2 นางสาวปวันรัตน์ ปัญจไชย ชื่อผลงาน Grass in Evening
3 นายอำพล แตระพรพาณิชย์ ชื่อผลงาน Salika
4. Ms. Reyhaneh Ettehad ชื่อผลงาน .Green Calm

ผู้สำรอง
นางสาวกนกพร พัฒนเลิศพันธ์ ชื่อผลงาน The elegance of Thai Silk

   นอกจากนี้สถาบันได้เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านรอบคัดเลือกแบบวาดทั้ง 30 ผลงานร่วมแข่งประกวดชิงรางวัล Popular Design Award 2019 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโหวตได้ผ่านเว็บไซต์www.gitwjda.comโดยเจ้าของแบบวาดที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะได้เงินรางวัล 1,000 USD หรือประมาณ 30,000 บาทและผู้ร่วมสนุกโหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเครื่องประดับพลอยแท้อีกด้วย

   สำหรับการประกวดพลอยเจียระไนแบ่งการประกวดออกแบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือรางวัลประเภทช่างเจียระไนจันทบุรีและช่างเจียระไนพลอยทั่วไปโดยการประกวดครั้งนี้มีพลอยเจียระไนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 82 เม็ดแบ่งเป็นประเภทช่างเจียระไนจันทบุรี 22 เม็ดและช่างเจียระไนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 60 เม็ดซึ่งได้รับเกียรติจากดร.สุรินทร์อินทรยศตำแหน่งคณะบดีคณะอัญมณีมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขคจันบุรีนายเผด็จภู่อากาศตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝึกฝีมือแรงงานจันทบุรีผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียระไนพลอยและนายทนงลีลาวัฒนสุขรองผู้อำนวยการเทคนิคสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเป็นกรรมการตัดสิน

โดยประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทดังนี้

ประเภทช่างเจียระไนจันทบุรี
รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นายอำนาจ ทองดา ชื่อผลงาน แดง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ทองดา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นายวิสุทธิ์ ไขสรี


ประเภทช่างเจียระไนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นางสาวกัลยา สิรินิมิตกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นางถวิล ตูนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
ได้แก่ นายนิวัฒน์ ศรีสุรินทร์

   สถาบันกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับและประกวดพลอยเจียระไนพร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เข้าประกวดในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ภายในงานแสดงสินค้า “เทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” ณ จังหวัดจันทบุรีเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบและช่างเจียระไนพลอยสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีไทยให้ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร” นางดวงกมลเจียมบุตรกล่าวปิดท้าย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายฝึกอบรมโทร 02 634 4999 ต่อ 301 - 313

###