“กรมการค้าภายในส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ช่วยชาติเน้นเทรนด์สุขภาพให้ประชาชน”

   นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  เชิญชวนประชาชนมาร่วมรักษาสุขภาพดีร่วมช็อปสินค้าออแกนิคมากมายที่เหมาะกับ Life Style ของตัวคุณ พบการแสดงโชว์จากนักแสดงที่มีชื่อเสียงและกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย ที่งานแสดงและจำหน่ายสินค้า Green Life eat Organic สุขภาพดี ไม่มีที่สิ้นสุด ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในหลายภูมิภาค โดยมีพิธีเปิดและจัดงานครั้งที่ 1ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า ครั้งที่ 2จัดที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกส ที่ผ่านมาและในวันที่27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้เป็นครั้งที่ 3จัดที่ ลานโปรโมชั่นชั้น B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 9

   จากการจัดงานที่ผ่านมามีเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน   เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเน้นเทรนด์การบริโภคที่ใส่ใจกับสุขภาพ ทำให้ตลาดออร์แกนิคในไทยมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตา โดยมีธุรกิจสินค้าเกษตรอินทรีย์ในไทยมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ประเมินว่าในปี 2561 มูลค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยจะอยู่ที่ 2,700-2,900 ล้านบาท ผู้บริโภคชาวไทยจะค่อยๆ ปรับความชอบของตัวเองไปในทางการบริโภคพืชผักมากขึ้น

   กระทรวงพาณิชย์ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560 – 2564 โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ กำหนดให้มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ซึ่งกรมการค้าภายในมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว

   งาน Green Life eat Organicจะเป็นการนำเสนอความสดใหม่ของสินค้าเกษตรอินทรีย์  มีสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงส่งถึงมือผู้บริโภค ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีในระยะยาว รวมถึงราคาสินค้าราคาพิเศษไม่ผ่านมือพ่อค้าคนกลาง ภายในงานจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม  โดยมี Mood & Tone ที่ดูมีสีสัน เพื่อตอกย้ำถึงความ Green Life Eat Organic สุขภาพดี ไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : Green Life Eat OrganicงานGreen Life eat Organicซึ่งจะมี Road Show ตามภูมิภาคใหญ่ให้ประชาชนได้อุดหนุนสินค้ากันอีก 3 ครั้ง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

###