ติดตามชมรายการ PathumThani Market 4.0 เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก

ตอนที่ 3ตลาดกลางค้าส่ง จังหวัดปทุมธานี

กับคุณสุรพงษ์เป้ากลาง ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี

ศูนย์กลางตลาดการค้า ให้คุณได้เลือกสรร นึกถึงปทุมธานี

ภายใต้ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี 

ติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัล

###