อาคเนย์ร่วมกับพลังงานมหานคร ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่สำนักงานใหญ่สีลม

   นายหลักชัย สุทธิชูจิตกรรมการผู้จัดการ บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 จากซ้าย)ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง “โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า” กับ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย)เพื่อทำการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ที่อาคารอาคเนย์สำนักงานใหญ่สีลม โดยเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานสะอาด พร้อมทั้งรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต

###