ปิดฉากกิจกรรมด้วยความประทับใจ Coding Thailand ภายในงานDigital Thailand Big Bang 2018 พร้อมการตอบรับที่ดีจากเยาวชนไทย

   Coding Thailand โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการ Coding Thailandภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2018โดยงานครั้งนี้เปิดพื้นที่ใหม่ให้น้องๆเยาวชนไทยได้เรียนรู้ (Learn) - แบ่งปัน (Share) - แข่งขัน (Compete) รวมทั้งกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานแก่เยาวชนยุคดิจิทัล และร่วมพัฒนาศักยภาพให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

   ภายในงานเรียกได้ว่าเยาวชนและผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้สัมผัสความรู้และรับแรงบันดาลใจกลับไปอย่างเต็มเปี่ยมกับกิจกรรมทั้งการแข่งขันและ Workshop ที่เตรียมมาเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้สำหรับการเป็น Coder และ Maker ไม่ว่าจะเป็น
   - Junior Competition :การแข่งขันเขียนโค้ดผ่านเว็บไซต์ CodingThailand.org และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
   - Coder Track :เวทีการแข่งขันการแก้ไขโจทย์ด้าน Coding
   - Maker Track :เวทีการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจ

   พร้อมกันนี้ในงานยังมีกิจกรรมในรูปแบบ Workshop ที่ทุกคนล้วนได้รับความประทับใจกลับไปเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็น Coding Workshop ประตูสู่โลกแห่งการเขียนโค้ดที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้ นอกจากนี้ยังมี Maker Workshop พื้นที่สำหรับนักประดิษฐ์ยุคดิจิทัลที่จะได้ทดลองและสร้างสรรค์ผลงานผ่านแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์Micro:bitฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญและยังมีการอบรม Fast Track Class สำหรับคนที่สนใจต่อยอดพัฒนาทักษะด้านการเขียนโค้ดให้ดียิ่งขึ้น

   กิจกรรมจบไปแล้วแต่การเรียนรู้ของน้องๆคงยังไม่จบระหว่างนี้ไปฝึกปรือฝีมือและเรียนรู้กันต่อได้ที่แพลตฟอร์มออนไลน์​ CodingThailand.org ห้องเรียนออนไลน์ที่ผสานความบันเทิง เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานแก่เยาวชนยุคดิจิทัล 

###