เอสซีจี เทรดดิ้ง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาธุรกิจ Cross Border e-Commerceสนับสนุน SMEs ไทย

จากภาพซ้ายไปขวา
⦁ นายนพพร ลัทธิธรรม (ซ้ายสุด) Digital Transformation – Headบริษัท เอสซีจี เทรดดิ้งจำกัด
⦁ ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
⦁ นายบรรณ เกษมทรัพย์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้งจำกัด
⦁ นายยุ่นตี จารุลักขณา (ที่ 2 จากขวา) China Business Director บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้งจำกัด
⦁ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ (ขวาสุด) หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

   เมื่อเร็วๆ นี้ เอสซีจี โดยบริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "Cross Border e-Commerce" เพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs ส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีน ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ  e-Commerce โดยนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจไทยในภาคเหนือ และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยสินค้าของไทยที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีน ได้แก่ อาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น