พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน จัดการแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ หนุนเยาวชนไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก

   นายไพฑูรย์ เดชสัจจา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ภายใต้บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด ในกลุ่มทีซีซีแลนด์ ผู้พัฒนาศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดการประกวดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 : RDC 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Robot for Smart Manufacturing” โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการสนับสนุนเยาวชนไทยในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PantipPratunam