ไมโครซอฟท์ตอกย้ำความมุ่งมั่นผลักดันเศรษฐกิจและสังคมไทย พัฒนาเยาวชนยุคดิจิทัลผ่านโครงการ “Coding Thailand”

คุณอลิซ สเตนกลาส ประธาน Code.org และ

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์  (ประเทศไทย) จำกัด

 

   เนื่องด้วยทักษะการคิดคำนวณแบบคอมพิวเตอร์และความสามารถในการแก้ไขปัญหาล้วนเป็นทักษะที่มีสำคัญต่อความสำเร็จของเยาวชนไทยในโลกที่พัฒนาสู่ยุคดิจิทัล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้สนับสนุนโครงการCoding Thailand ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมุ่งเน้นที่การพัฒนาเว็บไซต์Codingthailand.orgสำหรับการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอหลักสูตรและแหล่งความรู้คุณภาพสูงจากเว็บไซต์ระดับสากลอย่าง Code.org โดยได้รับการแปลและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียนและครูชาวไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังพัฒนาขึ้นจากแพลตฟอร์มMicrosoft Azure เพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ที่ยั่งยืน ด้วยการผสมผสานระหว่างความรู้และความบันเทิง เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนต่อวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลที่จำเป็นทั้งนี้ เว็บไซต์ Codingthailand.orgได้ถูกตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถเข้าถึงเยาวชนไทยจำนวนสิบล้านคนทั่วประเทศภายในอีกสามปีข้างหน้า

   การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลส่งผลให้รูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป โครงการCoding Thailand จึงเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกคิดขึ้นมาจากนโยบายของรัฐบาลและนำมาสู่การใช้งานจริงด้วยหลักการที่สำคัญคือเปลี่ยนแปลงห้องเรียนที่ผู้คนคุ้นเคยเป็นห้องเรียนบนโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปแท็บเล็ต และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ

   โครงการCoding Thailand จึงเปรียบเสมือนโลกใหม่ของการศึกษาในยุคดิจิทัลอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัลซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนโยบายประเทศไทย 4.0เพราะการส่งเสริมและพัฒนาให้ทรัพยากรบุคคลพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจและสังคมไทย

   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์Codingthailand.org ภายใต้ความร่วมมือกับCode.org องค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐานของเยาวชนชั้นนำของโลกและพันธมิตรหน่วยงานเอกชน เช่น ไมโครซอฟท์ และพันธมิตรองค์กรไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิสำนักงานพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น มูลนิธิพระมหาไถ่ และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการโค้ดตั้งแต่ระดับพื้นฐานแก่เยาวชน คุณครูและผู้สนใจทั่วไป

   ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกล่าวว่า“สิ่งสำคัญของCoding Thailand คือรูปแบบการเรียนรู้ผ่านCodingthailand.org จะครอบคลุมทั้งการเรียนรู้แบบทางการและไม่ทางการโดยเน้นเนื้อหาของบทเรียนด้านการเขียนโค้ดดิ้งให้เข้ากับบริบทการศึกษาในชั้นเรียนระดับต่างๆควบคู่กับกิจกรรมสนุกสนานที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนอีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มเติมที่มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตลอดจนทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงต่อยอดการเรียนรู้ด้านการเขียนโค้ดดิ้งเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่รูปแบบUnpluggedหรือการเรียนรู้ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเหมาะกับเด็กปฐมวัยการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมอีกทั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลยังมีแผนการจัดกิจกรรมThai Hour of Code กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ดดิ้งผ่านแพลตฟอร์มCodingthailand.org ซึ่งมีต้นแบบมาจากHour of Code ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกในการส่งเสริมให้ทุกคนเริ่มต้นการเขียนโค้ดดิ้งได้ง่ายๆในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเพียงพอต่อการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานตลอดจนพัฒนาไปสู่นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคตโดยมีแผนกิจกรรมสำหรับเยาวชนครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไทยที่สำคัญยังมีแผนการจัดแข่งขันCoding Thailand Tournament ที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้านการเขียนโค้ดดิ้งเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเยาวชนไทยในปัจจุบันถือเป็นการปฏิวัติรูปแบบการเรียนรู้ด้านดิจิทัลของเยาวชนไทยอย่างแท้จริง”

   นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า“หนึ่งในพันธกิจหลักของไมโครซอฟท์คือต้องการเป็นกำลังสำคัญให้กับทุกคนบนโลกใบนี้ซึ่งรวมไปถึงความตั้งใจที่จะส่งเสริมเยาวชนทั่วโลกรวมถึงเยาวชนไทยให้มีทักษะทางดิจิทัลเพื่อให้พวกเค้าสามารถบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และก้าวข้ามขีดจำกัดในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้เราเชื่อว่าเยาวชนคืออนาคตที่สำคัญในการสรรค์สร้างนวัตกรรมให้เจริญก้าวหน้าและเยาวชนไทยก็มีความสามารถไม่น้อยไปกว่าชาติอื่นผมมั่นใจว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยสร้างทักษะความรู้ทางดิจิทัลให้กับครูและนักเรียนซึ่งจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองในการช่วยรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

   ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นในการช่วยรัฐบาลลดช่องว่างด้านทักษะและอาชีพในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันที่ดียิ่งขึ้นระหว่างผู้คนที่มาจากพื้นเพที่หลากหลายทั้งในเมืองและต่างจังหวัด ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วย ดังนั้น ตั้งแต่แรกเริ่มไมโครซอฟท์จึงได้ทุ่มเทให้กับการสนับสนุนโครงการนี้ด้วยการจัดสรรทีมงาน 2 ทีมที่ทำงานเต็มเวลาเพื่อโครงการนี้โดยเฉพาะได้แก่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงการนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างยั่งยืน และสามารถขยายการดำเนินการสู่ระดับประเทศต่อไป โดยนอกจากไมโครซอฟท์จะนำแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ปลอดภัยอย่าง Microsoft Azure มาพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้ออนไลน์ Codingthailand.org และสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโค้ดดิ้งแล้ว ไมโครซอฟท์ยังจะร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสนับสนุนครูและนักเรียนผ่านโครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทางการศึกษา (Training the Trainers)ด้วยการใช้แนวคิดหลักและวิธีปฏิบัติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงลึกที่จะช่วยพัฒนาทักษะเชิงดิจิทัลใน 5 ภูมิภาคในประเทศไทย

   คุณอลิซสเตนกลาสประธานCode.org กล่าวว่า “เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญในทุกอุตสาหกรรมรวมถึงการทำงานในแวดวงต่างๆ โดยมีการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอัตโนมัติจะเข้ามาทดแทนการทำงานของมนุษย์ทั่วโลกมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่กาลังทำงานอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในศตวรรษที่ 21 และทักษะพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ไม่ใช่เพียงแค่ “ใช้” เทคโนโลยีดิจิทัล แต่ยังสามารถ “สร้างสรรค์” ได้ในอนาคต”

   โครงการนี้จะพัฒนาและสร้างการฝึกอบรมครูด้วยหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีขอบเขตมากกว่ากิจกรรม Hour of Code ที่จะสอนแนวคิดหลักและวิธีปฏิบัติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบการอบรมแบบต่อหน้าและผ่านการอบรมทางออนไลน์ ทั้งนี้ การใช้เว็บไซต์ Codingthailand.org เป็นแหล่งการเรียนรู้ จะมอบประโยชน์ให้กับเยาวชนจำนวน 10 ล้านคน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา

ด.ญ. ณัฐยา ชิวารักษ์ และ ด.ช. วริศ จูระมงคล

 

   ด.ช.วริศ จูระมงคลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม กล่าวว่า “ผมเริ่มหันมาสนใจเกี่ยวกับการเขียนโค้ดดิ้งตอนที่ผมได้เริ่มเล่นเกมไมน์คราฟท์เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้น ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของไมโครซอฟท์ที่ใช้เกมนี้เป็นสื่อในการสอน ผมชอบเรียนเขียนโค้ดดิ้งเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ เพราะผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สนุก และเชื่อว่ามันจะเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์กับตัวผมเองในอนาคต ผมยิ่งรู้สึกชอบการเขียนโค้ดดิ้งเมื่อมีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากวิชาเลือกที่โรงเรียน ซึ่งคุณครูได้ใช้หลักสูตรจากCode.org เป็นแพลตฟอร์มในการสอน ความฝันของผมคือการเขียนโค้ดดิ้งและสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในอนาคต”

   ด.ญ. ณัฐยาชิวารักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กล่าวว่า “หนูชอบเล่นเกมมากเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สนุกและท้าทาย และหนูเกิดความสงสัยว่าเกมที่ตัวเองเล่นมีที่มาที่ไปอย่างไร จากนั้นก็ได้เรียนรู้ว่าเราสามารถสร้างเกมหรือการออกแบบอื่นๆ จากการเขียนโค้ดดิ้งได้ เมื่อก่อน หนูเคยคิดว่าการเขียนโค้ดดิ้งเป็นสิ่งที่ยากเกินไปสำหรับหนู จนหนูได้เริ่มฝึกเขียนโค้ดดิ้งผ่าน Code.org และได้เรียนรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายและสนุกมาก เป้าหมายในอนาคตของหนูคือการฝึกและพัฒนาทักษะการเขียนโค้ดดิ้งของตัวเองจนเก่งพอที่จะสร้างเกมหรือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเอง”