เรียนรู้เรื่องเบียร์

   เบียร์ แล็บ ร่วมกับสถาบันวิทยาการการจัดการนวัตกรรม (Institute of Innovation) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยและพัฒนาการทำเบียร์โฮมเมด” ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.30 น. ณ ห้อง 207 อาคาร INC 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

   งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของเบียร์ ส่วนผสมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการหมักเบียร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเบียร์โฮมเมด ตลอดจนการชิมและจับคู่เบียร์กับอาหาร ค่าสมัครลงทะเบียนอยู่ที่ 9,900 บาท (ราคารวมอุปกรณ์ ส่วนผสมสำหรับภาคปฏิบัติ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

   สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่คุณฉัฐมา โทร. 089-821-6224 หรืออีเมลbeerlabworkshop@gmail.com ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้